خدمات ما

برخی از خدمات گروه حقوقی امانت

تنظیم قرارداد

امروزه بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه ها به علت عدم تنظیم قرارداد و یا تنظیم قرارداد غیر دقیق و نادرست ایجاد شده. بدین جهت برای پیشگیری از این مشکلات مالی و قانونی تنظیم قرارداد مناسب ضروری می باشد.

تنظیم دادخواست و یا شکواییه چک

در شرایط فعلی ایران متاسفانه تعداد زیادی از شکایات مربوط به چک و به خصوص چک های برگشتی می باشد و طی کردن این پروسه و روند برای افراد می تواند بسیار دشوار باشد. بدین جهت ما تصمیم داریم با

امور ثتبی

امروزه برای تاسیس هر شرکت و شروع هر تجارت و کار جدیدی ثبت شرکت و برند مورد نظر و لوگوی مناسب جز ملزومات می باشد. تیم حقوقی ما پس از شنیدن توضیحات شما، قراردادی را به صورت “حضوری” در دفترخانه

پروژه ها

برخی از فعالیتها و پرونده های انجام شده ما را در زیر میتوانید مشاهده کنید

اگر نیاز به مشاوره دارید هم اکنون با ما ارتباط برقرار کنید تماس بگیرید