انواع قرارداد پیمانکاری:

نخست
باید بدانیم،پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در
ماده‌ی ۲ موافقتنامه درج شده است

و موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع،
مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.

چنانچه
قراردادهای پیمانکاری مخالف صریح قانون نباشد به اشکال مختلفی بین پیمانکار و
کارفرما منعقد می شود که این قراردادها عبارتند از:

1.قرارداد پیمانکاری مقطوع

2.قرارداد پیمانکاری امانی

3.قرارداد پیمانکاری بر
اساس مواد و دستمزد

قرارداد
پیمانکاری مقطوع: 

پیمانکاری
اصولاً به یکی از دو روش ذیل تنظیم می گردد

الف:
پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام
برساند.

ب:
پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می
دهد به طور مثال انجام یک متر مربع زیر بنا، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.

قرارداد
پیمانکاری امانی:

 در این نوع از قرارداد پیمانکاری مخارج تعیین
شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق
الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند به طور مثال ساخت
تجهیزات، قراردادهای خدمات و مدیریت و… .

قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد: این نوع قرارداد پیمانکاری کم و بیش شبیه به قرارداد امانی است و مطابق آن پیمانکار توافق می نماید که در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و همچنین سایر مخارجی که مطابق قرارداد پیمانکاری انجام داده است موضوع عملیات پیمان را به اتمام برساند و پیمانکار با توجه به بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود نرخ ساعتی دستمزد را تعیین می کند.

(در صورت نیاز به تنظیم قرارداد با گروه حقوقی ما تماس بگیرید.)

گروه حقوقی امانت

انواع قرارداد پیمانکاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *