تنظیم دادخواست و یا شکواییه چک

در شرایط فعلی ایران متاسفانه تعداد زیادی از شکایات مربوط به چک و به خصوص چک های برگشتی می باشد و طی کردن این پروسه و روند برای افراد می تواند بسیار دشوار باشد. بدین جهت ما تصمیم داریم با مشاوره آنلاین و تنظیم دادخواست های دقیق حقوقی این روند را برای شما تسریع نماییم.

در جهت تنظبم این دادخواست تیم حقوقی ما پس از شنیدن توضیحات شما و مشاهده ی مدارک لازم که می تواند از طریق ایمیل ارسال گردد در کمتر از 5 روز کاری دادخواست و یا شکواییه مورد نظر را تنظیم و به همراه توضیحات کافی که می تواند روند پیگیری امور را تسهیل نماید برای شما ارسال خواهد نمود.

هزینه تنظیم دادخواست، شکواییه و یا اجرائیه چک با توجه به شرایط بین 300 تا 350 هزار تومان می باشد.
در صورت نیاز با شما و یا ایمیل زیر با ما در تماس باشید.