تنظیم قرارداد

امروزه بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه ها به علت عدم تنظیم قرارداد و یا تنظیم قرارداد غیر دقیق و نادرست ایجاد شده. بدین جهت برای پیشگیری از این مشکلات مالی و قانونی تنظیم قرارداد مناسب ضروری می باشد. بدین جهت گروه حقوقی امانت پس از شنیدن توضیحات شما و مشاهده مدارک می تواند قرارداد مورد نظر شما را (قرارداد مشارکت، فروش، اجاره و …..) تنظیم و قبل از 5 روز کاری برای شما ارسال نماید.

تنظیم قرارداد

هزینه تنظیم قرارداد با توجه به نوع و شرایط قرارداد بین 300 تا 400 هزار تومان می باشد.